FÖRSTA HJÄLPEN – JOHANNITERHJÄLPENS EGNA PROJEKT

Johanniterhjälpen arbetar med första hjälpen på flera sätt och har bland annat publicerat en folder som utgjorde förebild för den app som presenteras här.

Johanniterhjälpen söker blivande livräddare

Johanniterhjälpen söker intresserade, blivande livräddare med bostad eller arbetsplats i Stockholms län. Vi erbjuder gratis utbildning i första hjälpen, hjärt-lung räddning (HLR) och D-HLR (med defibrillator/hjärtstartartare).

För att öka överlevnaden vid hjärtstopp satsar Johanniterhjälpen på utbildning i HLR, D-HLR och utplacering av hjärtstartare i samhället.

Med snabba insatser med hjärtstartare och/eller Första hjälpen kan tusentals liv räddas varje år.

Uppdraget innebär.
-Att delta i grundutbildning på 5 timmar.
-Att årligen delta i repetitionsutbildning på 2 timmar.
-Att vid behov utrustas med en hjärtstartare av JHJ, för vilken man ansvarar.
-Att ansluta sig till SMS livräddare för att kunna bege sig till den drabbade och påbörja HLR, om man får ett larm.
-Ha god fysik, eftersom larmet kan innebära en språngmarsch på 500 meter.
-Volontären måste bo och/eller arbeta i Stockholms län. Prioritering kommer att ske för att få så bra geografisk spridning i länet som möjligt.

Intresseanmälan sker till:
kansli@johanniterhjalpen.se

Johanniterhjälpens livräddarapp

Chansen att överleva hjärtstopp minskar med 10 procent för varje minut som går. Det är därför livsavgörande att omgivningen larmar ambulans och omedelbart inleder hjärt-lungräddning (HLR). I just sådana lägen kan JHJ-appen göra skillnaden mellan liv och död.

 

Appen uppdateras kontinuerligt.

 

 

 

 

 

 

 

Klicka här för att ladda ner till IPhone   

Klicka här för att ladda ner i Androidversion  
 

Klicka här för att läsa mer om HLR på Hjärt-Lungräddningens webbplats.